Programma voor winkelgebieden

Authenticiteit en innovatie als succesfactor in het online tijdperk.  Brood en Spelen is een jaarlijks event in het hartje van Utrecht. Dit keer ging het over winkels en internet. Het is bon ton om te zeggen dat retailers te afwachtend zijn. Onze ervaring is vaak anders. Wij presenteerden een vernieuwende regio en een vernieuwende retailer als voorbeeld hoe je een programma voor winkelgebieden kunt maken. (meer…)
More

Agenda 2020 Centrum Zeewolde

De Centrum Agenda is een programma waarbij we, samen met ondernemers, eigenaren, gemeente en inwoners, op één avond een Agenda maken om het centrum levendiger te maken en de leegstand aan te pakken. De avond bestaat uit een inspirerende presentatie, met trends en voorbeelden waar ondernemers iets aan hebben. Vervolgens kijken we naar de DNA van het centrum. Daarna gaan we aan de slag. Met de ondernemers, volgens de Place Empowerment (c) aanpak: Dream, decide, do. Het resultaat is een Centrum Age...
More

Hoe laat je online consumenten naar winkels gaan? Een inspirerende presentatie.

Hoe laat je online consumenten naar winkels gaan? Een presentatie over veranderend en niet veranderend koopgedrag, hoe de ene plaats de andere niet is, welke kansen winkels hebben en hoe je online consumenten naar winkels kunt laten gaan. Online is gewoon een gegeven Weddenschappen worden afgesloten over het % leegstand de komende jaren. Of over het aandeel dat internet zal hebben. Maar online is ook gewoon een gegeven. Net als consumentengedrag.  Consumenten gebruiken internet om zich te late...
More

TRAFFICMAKER: MEER TRAFFIC NAAR WINKELS EN CENTRA VIA INTERNET

EFFECTIEVE CLICK&BRICK AANPAK Hoe kunnen online en winkels elkaar versterken? Door in te spelen op de (lokale) vraag realiseer je succesvolle centra en vestigingen. Internet maakt voor consumenten zichtbaar wat er in winkels te koop is. Maar hoe krijg je de internet consumenten in je winkel? Of in je winkelgebied? Hoe worden ze klanten? Hiervoor is Trafficmaker gemaakt. Een effectieve click&brick aanpak, waarbij bezoekers van uw site die nu in verreweg de meeste gevallen weer verdwijnen...
More

WELVARENDE GEZINNEN MIJDEN BINNENSTAD. HOE VERANDER JE DAT? EEN 7 PUNTEN PROGRAMMA

Hoe trek je welvarende gezinnen naar de binnenstad? Een voorbeeld. Het verzorgingsgebied van de stad Utrecht is aantrekkelijk. Zo liggen inkomen en opleidingsniveau ruim boven het NL gemiddelde. De belangstelling voor betere fashion, speciaalzaken, wellness, cultuur, zorg en food is vrij groot. Volop kansen dus. Uit een oudere peiling van ons expertise centrum Extenzio blijkt echter dat de binnenstad van Utrecht de welvarende en midden gezinnen mist. Ze komen er wel, maar blijven sterk achter. H...
More

Nieuwe succesfactoren winkelgebieden: Samenwerking tussen winkels, vastgoed en gemeenten werkt

De succesfactoren van winkelgebieden zijn veranderd.  Consumenten kiezen waar ze willen winkelen. Dat vraagt om segmentatie in winkelaanbod en promotie. Dè consument bestaat niet. De samenstelling van wijken en plaatsen verschilt sterk. Ouderen met een lage mobiliteit winkelen anders dan ouderen met een hoge opleiding. Jonge tweeverdieners verschillen sterk van huishoudens met kinderen. Leegstand biedt kansen om beter in te spelen op de lokale vraag. Kennis is de sleutel. En vooral: hoe vertaal ...
More

DE GROTE VASTGOED VERANDERING: CITYMARKETING EN DUURZAME PLANOLOGIE ALS TOOLS VOOR NIEUWE GROEI

De grote verandering heeft vastgoed in z’n greep. De wereld is veranderd. Schaarste planologie heeft plaatsgemaakt voor keuze planologie. Of het nu gaat om kantoren, winkels of woningen. Net als Dreft, Apple of Peugeot moet vastgoed inspelen op de vraag. Citymarketing en duurzame planologie kunnen voor nieuwe groei zorgen. De winkelmarkt als voorbeeld. Leegstand biedt kansen Een aantal goeroe’s roepen om het hardst hoe slecht het wel niet gaat. Er zouden nauwelijks winkelgebieden overblijven, ...
More

Gemeenten: Samenwerken met ondernemers loont

Zowel bij winkelgebieden als bij bedrijventerreinen loont samenwerken. Door beleidsdoelstellingen en  bedrijfsdoelstellingen te matchen kunnen centra en bedrijventerreinen een flinke impuls krijgen. Kansen op het gebied van ruimte en economie. Twee voorbeelden van Duurzame Planologie, een aanpak waarbij planologie en marktmanagement wordt gecombineerd.  Bedrijventerreinen: Duurzame acquisitie Bij veel bedrijventerreinen stagneert de groei. In veel gemeenten ontstaat druk op de werkgelegenheid....
More

NRW Trendupdate 2012: Duurzame Planologie middel tegen leegstand

Vandaag verscheen bij NRW (Nederlandse Raad voor de Winkelcentra)  de NRW Trendupdate. Dit is een vervolg op het rapport scenarioplanning, waar ik ook met veel plezier aan heb meegewerkt. Voor alle duidelijkheid: de winkelmarkt verandert. Zoals ook het consumentengedrag verandert. Het belangrijkste is dat consumenten niet meer voldoen aan de traditionele distributie planologie. Winkelgebieden zijn niet schaars meer en consumenten willen kiezen. Net zoals ze een auto of een vakantie kiezen. De ve...
More

KOFFIEBAR, SUCCESVOL IN JOUW BUURT?

De Rekenkamer gezien? Een trendy koffiebar is lucratief. De marge op luxe koffie is hoog. Gemiddeld betalen we 3,20 voor een kopje. De marge is zo'n 20%. Er zijn al 210 koffiebars in Nederland. Draaien die allemaal goed? Nee! Kan het interessant zijn een koffiebar te beginnen? Nou en of! Kan het een winkelstraat vooruit helpen? Zeker. Maar de verschillen per winkelstraat zijn groot. Op welke plaatsen moet je zijn? Welk type koffiebar doet het goed in welk gebied? De groep out of home koffiedrin...
More