Gemeenten: Samenwerken met ondernemers loont

Zowel bij winkelgebieden als bij bedrijventerreinen loont samenwerken. Door beleidsdoelstellingen en  bedrijfsdoelstellingen te matchen kunnen centra en bedrijventerreinen een flinke impuls krijgen. Kansen op het gebied van ruimte en economie. Twee voorbeelden van Duurzame Planologie, een aanpak waarbij planologie en marktmanagement wordt gecombineerd. 

Bedrijventerreinen: Duurzame acquisitie

Bij veel bedrijventerreinen stagneert de groei. In veel gemeenten ontstaat druk op de werkgelegenheid. Daar kan met een gericht uitvoeringsprogramma iets aan gedaan worden. Door netwerken van investerende bedrijven in kaart te brengen ontstaan drie effecten: Effect één: Een gemeente of een stadswijk krijgt een heldere marktpositie. Effect twee:Bestaande bedrijven in een gemeente kunnen (extra) groeien. Effect drie: Nieuwe bedrijven kunnen gericht aangetrokken worden. Eigenlijk een vorm van account management. Maar dan gegoten in de vorm van duurzame planologie. We noemen dat bij bedrijventerreinen”duurzame acquisitie”. We kunnen dat doen door onze ervaring in beleid, in het bedrijfsleven en up to date research te combineren.

Winkelgebieden: Leegstand verminderen, duurzame planologie

Onlangs publiceerde ING een onderzoek. Daarin werd verwacht dat veel kleinere winkelgebieden en winkelgebieden in kleinere plaatsen zullen verdwijnen. Onze ervaring is anders. Door 100% in te spelen op de lokale vraag, de (nieuwe) functie van het centrum, op het nieuwe koopgedrag en op de behoeften van ondernemers kunnen juist kleinere winkelgebieden succesvol zijn. Gekoppeld aan een helder uitvoeringsprogramma kunnen we goed nieuwe ondernemers aantrekken. Maar het vraagt een andere, 360 graden aanpak.  Met samenwerking tussen overheid en ondernemers. Ondernemers hebben perspectief nodig. En consumenten zoeken een winkelgebied dat ze aanspreekt. Resultaat voor de gemeente: Een vitaal, duurzaam winkelgebied.

De programma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met Extenzio, ons expertise centrum voor ruimte en economie.

Meer weten over onze Duurzame Planologie programma’s?

Neem contact op met: eduard@platemarketing.nl