WELVARENDE GEZINNEN MIJDEN BINNENSTAD. HOE VERANDER JE DAT? EEN 7 PUNTEN PROGRAMMA

Hoe trek je welvarende gezinnen naar de binnenstad? Een voorbeeld. Het verzorgingsgebied van de stad Utrecht is aantrekkelijk. Zo liggen inkomen en opleidingsniveau ruim boven het NL gemiddelde. De belangstelling voor betere fashion, speciaalzaken, wellness, cultuur, zorg en food is vrij groot. Volop kansen dus. Uit een oudere peiling van ons expertise centrum Extenzio blijkt echter dat de binnenstad van Utrecht de welvarende en midden gezinnen mist. Ze komen er wel, maar blijven sterk achter. Het heeft te maken met winkelaanbod, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid. Daar is iets aan te doen. Een 7 punten programma.

Er zijn meer binnensteden met dit probleem. Dat is op te lossen. Maar dat vraagt kennis van koopgedrag, winkels en beleid. Daarom hebben we een 7 punten programma gemaakt. Kennis en praktijk zijn daarin gecombineerd. We bepalen ook de lokale DNA, vertalen dat naar winkelvoorkeuren en helpen ondernemers werven.

Zeven punten programma binnenstad

De 7 knoppen om aan te draaien. Een effectief programma:

1. Bezoekersprofiel:  Wie komen wel wie komen er niet naar het centrum. En waarom. Bepaal de lokale DNA en de winkelvoorkeuren. We hebben hiervoor een eenvoudige tool.

2. Onderscheid: Maak een keuze. Wil je er voor iedereen zijn, of zijn bepaalde groepen extra belangrijk? Wat betekent dat voor het winkelaanbod? Bereikbaarheid en aantrekkingskracht? Hoe komt de juiste traffic op gang?

3. Winkels aantrekken: Zet de winkelvoorkeuren op een rij en ga actief ondernemers en winkelketens benaderen.

4. Zonering&Promotie: Overweeg een zonering en een promotie programma, waarbij de delen van het centrum een eigen kleur krijgen. Het spreekt ondernemers en bezoekers aan.

5. Toets beleid:Toets het gemeentelijk beleid met doelstellingen centrum. Kijk waar samen met gemeente bijgestuurd kan worden via uitnodigingsplanologie, op bereikbaarheid, (flexibilisering) bestemmingsplannen, vergunningen.

6. Citymarketing in lijn: Maak een match met city marketing. Gemeente, bewoners en bedrijven hebben allen belang bij een sterk centrum.

7. Monitor jaarlijks: Monitor het centrumbezoek, tevredenheid, doelgroep positie en (veranderende) winkelvoorkeuren elk jaar opnieuw via een eenvoudige monitor, zodat zicht ontstaat op trends, veranderingen en prioriteiten.

Meer informatie: eduard@platemarketing.nl