Nieuwe succesfactoren winkelgebieden: Samenwerking tussen winkels, vastgoed en gemeenten werkt

De succesfactoren van winkelgebieden zijn veranderd.  Consumenten kiezen waar ze willen winkelen. Dat vraagt om segmentatie in winkelaanbod en promotie. Dè consument bestaat niet. De samenstelling van wijken en plaatsen verschilt sterk. Ouderen met een lage mobiliteit winkelen anders dan ouderen met een hoge opleiding. Jonge tweeverdieners verschillen sterk van huishoudens met kinderen. Leegstand biedt kansen om beter in te spelen op de lokale vraag. Kennis is de sleutel. En vooral: hoe vertaal je kennis naar de praktijk. Dat vraagt om samenwerking tussen winkels, vastgoed en gemeenten. 

Hoe blijven winkels succesvol?

Sommige goeroe’s roepen dat de meeste winkelgebieden zullen verdwijnen. De oorzaak zou liggen in de toenemende internet verkopen. Online wordt inderdaad belangrijk. Tegelijk zien we echter dat fysieke winkels een belangrijke rol in online verkoop spelen. Bruna heeft  succes op internet. Veel internetwinkels zoeken fysieke locaties. Internetwinkel CoolBlue opent met succes fysieke winkels. Conclusie: Er liggen kansen door in te spelen op de lokale consumentenvraag. Individuele winkels kunnen hier goed mee aan de slag. Positionering, adresbestand, social media, en maximaal inspelen op je klanten, ook met je assortiment, brengen succes. Winkelformules kunnen in onze ervaring bijvoorbeeld veel extra omzet realiseren door binnen de formule in te spelen op de lokale vraag en de aard van het winkelgebied. Albert Heijn doet niet anders. Een AH in een buurt met veel studenten is net even anders dan een AH in een buurt van veel gezinnen.

En winkelgebieden?

Een individuele winkel is echter sterk afhankelijk van het winkelgebied. Voorbeelden: Een klein centrum in Dordrecht, met goedkope winkels en weinig service doet het slecht in een buurt met veel welvarende ouderen. Winkelgebieden waar veel carrière makende huishoudens met kinderen wonen zullen voor succes makkelijk bereikbaar moeten zijn. Als die huishoudens wat hoger opgeleid zijn heb je kans dat een winkel als van Haren lagere omzetten dan gemiddeld draait en dat Ziengs een topper is.  In de praktijk blijkt vrijwel elk centrum extra omzet kansen te hebben door beter in te spelen op de lokale vraag. Waarbij goede lokale ondernemers essentieel zijn.

Oplossing: Samenwerking winkels, vastgoed, gemeenten

Der succesfactoren van winkelgebieden zijn veranderd. Bovendien verschillen ze sterk per winkelgebied. Door samenwerking tussen gemeenten, vastgoed en winkels kan de lokale vraag in beeld worden gebracht. De lokale vraag kan vertaald worden naar een internet strategie, naar zichtbaarheid en bereikbaarheid van het centrum, winkelaanbod en promoties. Leegstand biedt op die manier kansen om het winkelaanbod bij te sturen in de gewenste richting. Enkele winkels die goed aansluiten op de lokale vraag kunnen het hele centrum al een verrassende tik in de goede richting geven. Tegelijk kan aan bestaande winkels kennis gegeven worden over de lokale vraag. Het werkt!

We hebben 3 mogelijkheden:

1.Onderzoek: Consumenten&Marktscan

2.Management: Uitvoeren programma

3.360GradenSupport: Marktscan, concept, uitvoering