Wie

Eduard Plate

“Een plaats is een ontmoetingsplek voor klanten. Fysiek of online. Als je weet wat klanten willen, als je de doelen van organisaties kent en dit vertaalt naar de praktijk, dan heb je succes met vestigingsplaatsen. Online of offline? Er is geen “line”, online is een gegeven, er is wèl een veranderende customer journey en een groot verschil per regio. Mensen, plaats, gedrag is ook de kern van mijn geografie studie”.


Eduard Plate studeerde geografie met marketing specialisatie in Groningen. Die combinatie bleek te werken als het om vestigingsplaatsen, investeringen en koopgedrag gaat. Zo adviseerde hij al vroeg om van stations verblijfspunten te maken. Na een loopbaan bij MKB Nederland, Eurowoningen, Wehkamp, Experian en Sanoma werd hij directeur van de AKO boekenwinkels, inclusief het retail management van Schiphol en AKO.nl.

Op Schiphol zag hij dat het bij winkels en succesvolle vestigingsplaatsen draait om de responskracht. Hoe kun je klanten en ondernemers binden? Dat vraagt om up to date kennis goed in de praktijk brengen. Die combinatie van kennis en praktijk vormt de basis van de netwerk organisatie EduardPlate.nl | Extenzio.nl

Nu maakt hij programma’s – workshops, agenda, onderzoek, plan, uitvoering, – op het gebied van vestigingsplaatsen en marketing. Ofwel: Respons organiseren. Opdrachtgevers zijn overheid, retailers en vastgoed partijen. Ze hebben doorgaans als doel om klant- of vraaggericht te willen werken. Denk aan winkelgebieden (meer traffic), winkels (loyalty), regio’s (banen) of producenten (product-markt combinaties).

Nevenfuncties
Eduard is lid van de Raad van Toezicht van de Flevomeer bibliotheek, bestuurder van cultuurcentrum de Verbeelding, participeert landelijk bij Philadelphia Zorg en is deelnemer in Wijnservices.nl.