Winkelleegstand, wat kun je eraan doen?

Oud Rijswijk: Aantrekkelijk doelgroep profiel

Oud Rijswijk Winkelcentrum

Wat kun je doen aan winkelleegstand? De gemiddelde leegstand is dit jaar stabiel op 6,3%. Dat was 3 jaar geleden 5%. Maar de verschillen per centrum zijn groot. Een Driestappenplan.

Anders dan onheilsgoeroe’s ons doen geloven nam de leegstand niet toe. Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor belangrijke veranderingen in de markt. De belangrijkste  is de verandering van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd. Dat vraagt om onderscheidende winkelgebieden die in kunnen spelen op de veranderende lokale vraag.

Aan welke knoppen kun je draaien?

De verschillen in leegstand zijn groot. Zo is de leegstand bij de centra van Corio lager dan 1%. Maar er zijn ook centra met een leegstand van 20% of meer. De verschillen tussen hoe succescentra en probleemcentra de markt benaderen zijn groot. Onze benadering is altijd de productgerichte. Aan welke knoppen kun je draaien?

Stap 1: Breng de lokale markt in kaart

Geen gebied is hetzelfde. Toch gaan veel programma’s uit van de gemiddelde consumenten. Door juist te kijken naar de lokale vraag, wie wonen er, wie komen er naar het centrum, wie missen er, wat zijn de verschillen met gemiddeld Nederland en wat zijn de lokale winkelvoorkeuren ontstaat een goede startsituatie. Afhankelijk van de omvang en functie van het centrum kan in kaart gebracht worden welke winkels, horeca, diensten en cultuurfuncties haalbaar wenselijk zijn. Met een heldere, onderbouwde visie in de hand kunnen ondernemers actief worden benaderd.

 Stap 2: Actieplan voor ondernemers

Voor ondernemers is kennis van de lokale markt belangrijk. Denk aan marktpositie, etalage, trends, social media, personeel. We hebben een eenvoudig trainingsprogramma voor personeel.

Stap 3: Check op bestemmingsplan en regels

Het is belangrijk om het bestemmingsplan goed te checken. Of om bij een herziening zorg te dragen voor een plan dat in lijn is met de visie op het centrum en de mogelijkheden van het gebied. Is er aansluiting bij de actuele retail trends? Kan het centrum functioneren als “favoriet ontmoetings punt”? Soms is het belangrijk flexibele bestemmingen te hebben, bijvoorbeeld een combinatie van winkels en wonen. Zo kunnen kraamkamerstraten ontstaan. Maar ze bieden ook een woonklimaat dat aantrekkelijk kan zijn. Uitsterfbeleid, waarbij winkelfuncties geleidelijk verdwijnen lijkt soms aantrekkelijk, maar kan ook slecht uitpakken voor kleine en startende ondernemers. Maatwerk is gewenst. Met de juiste kennis en een goed uitvoeringsprogramma.

Het Driestappenplan is een start in een lastig proces. Met een rol voor gemeente, vastgoed en ondernemers. Maar hoe dan ook, er kan iets gedaan worden aan leegstand. (Vastgoedjournaal, Eduard Plate, 14 augustus 2012)