Retailagenda: Gemeente 3 risico’s

Het doel van de Retailagenda is om winkelgebieden toekomstbestendig te maken. Gemeenten lopen daarbij drie risico’s. We beschreven ze in een artikel over het succes van Gouda in Shopping Centre News (SCN).

Hoe werd Gouda beste middelgrote binnenstad?

Eind 2015 werd Gouda gekozen tot beste middelgrote binnenstad. Hoe heeft Gouda dat gedaan? De sleutel is samenwerking.. Maar dan wèl met een aansprekende visie en aansprekend doen. Katalysator voor samenwerking was in Gouda het blokkeren van een plan om 10.000 m2 detailhandel te realiseren tussen binnenstad en station. Vervolgens ging men aan het werk met een aantrekkelijke binnenstad. Vooral mèt de ondernemers. De binnenstad werd ook onderdeel van de positionering van Gouda. Citymarketing, toerisme en retail agenda gaan hand en hand. Ik geloof daarin. Opvallend is ook de ruimte die wethouder Daphne Bergman en ambtenaren geven aan de ondernemers. Inclusief duidelijke “ik-doe-dit-als-jij-dat-doet afspraken.

Drie risico’s die gemeenten lopen

Een gemeente loopt in de praktijk vaak drie risico’s als het gaat om de Retailagenda:

1-   Het eerste risico. Er komen teveel meters bij. Gouda heeft dit voorkomen door te verhinderen dat Multi 10.000 m2 extra meters bij de binnenstad ging ontwikkelen.”Dit kon de binnenstad niet aan, het zou veel leegstand in goede delen van hebben opgeleverd”, aldus de gemeente.

2-  Het tweede risico. Belangrijke meters verdwijnen. Bij het streven naar een compact centrum kan soms een babytje met het badwater worden weggegooid. Aanloopstraatjes bijvoorbeeld, die als broedplaatsen dienen voor nieuwe ondernemers, webwinkels of nieuwe bewoners. In Gouda viel het besluit om niet uit te breiden samen met het mobiliseren van de ondernemers en de straten in de binnenstad.

3-  Het derde risico. Teveel regie, waarbij winkelstraten hun spontaniteit, en soms hun afwisselende broedplaatskarakter, kwijtraken. De regie in Gouda is er juist op gericht om ondernemers ruimte te geven. “Waarom zou ik het uitstallingsbeleid beter kunnen bedenken dan de ondernemers met de bewoners in hun straat”, zo vat wethouder Daphne Bergman dat samen.

Regie met Duurzame Aanpak Leegstand

Elke plaats is anders. De problematiek in Veendam verschilt met Dalfsen of de Amsterdamse Pijp. In ons programma Duurzame Aanpak Leegstand houden we daar rekening mee. Net zoals we rekening houden met veranderende behoeften bij kiezende ondernemers, de zorgsector, cultuur en kiezende consumenten, die bijna 100% online zijn. En hoe vastgoedpartijen en beleggers betrokken worden. Zo ontstaat een vorm van regie die het mogelijk maakt dat een centrum zich opnieuw uitvindt. Meer weten: eduard@eduardplate.nl

160203Starbucks