PERIFERE DETAILHANDEL EN HET EFFECT OP STADSCENTRA

We hebben ten behoeve van een nieuw retailconcept een kleine studie in Frankrijk gedaan naar perifere detailhandel het effect ervan op stadscentra. Wat blijkt? Perifere detailhandel en levendige stadscentra kunnen goed samengaan maar het kan ook ontsporen. Een goede visie op succesvol ondernemen en de consumentenvraag is nodig. Kansen voor een goede beleids afweging voor Nederlandse gemeenten.

Op plaatsen waar dat succesvol gebeurt zie je dat de binnenstad een centrum wordt van speciaalzaken, met ook vrij veel horeca, cultuur en mengvormen, met markten en activiteiten. Zo heb je zelfs perifere hotels en stadshotels, met elk hun eigen klandizie. Het centrum wordt een maatschappelijk middelpunt. Klanten gaan er semi gericht naar toe, en willen zich ook laten verrassen en willen andere mensen ontmoeten. Het vraagt ook om flexibele bestemmingsplannen, waarbij ondernemers kansen hebben om in te spelen op de verchillende marktsegmenten die de binnenstad willen bezoeken. In de stad Macon (35.000 inw) zie je bijvoorbeeld een levendige binnenstad, met nauwelijks leegstand, terwijl er veel perifere detailhandel is. Die is zakelijk van aard. Gericht op efficiency. Veel ketens, snelle horeca en need to have service. Maar steeds meer ook zelfstandige ondernemers met winkelconcepten die passen bij die plek aan de buitenkant. In de binnenstad kledingketens maar ook vrij veel zelfstandige ondernemers. Daarnaast zie je een nieuw type detailhandel opkomen, gericht op passanten en op buurtverzorging. Zichtbare winkels aan de uitvalswegen, waar je automatisch langskomt. Leegstand ontstaat vooral op plekken die domweg niet geschikt zijn voor winkels, horeca, diensten of cultuur.

Conclusie: Verschillende typen centra spelen in op verschillende typen ondernemers en op verschillen in de vraag. Als je hier goed op inspeelt kunnen de verschillende centra elkaar versterken. Vraagt om een combinatie van onderzoek met aansluitend een gericht programma.

Meer info: extenzio@eduardplate.nl