NEPROM: KLEINE STEDEN OP ZOEK NAAR ONDERSCHEIDENDE CONCEPTEN

Neprom publiceerde haar retailvisie 2112. De organisatie van projectontwikkelaars ziet grote verschuivingen in de detailhandelsstructuur. Er is met name druk op aanloopstraten, buurtcentra en kleine kernen. Daar zijn onderscheidende concepten nodig. In onze praktijk hebben we daar overigens goede voorbeelden van. Voor A-locaties wordt beleving belangrijker. Retailers, beleggers, ontwikkelaars en overheden zullen op lokaal niveau een strategie moeten bedenken. Rode draad daarin is flexibiliteit en dynamiek. Meer verandering en herontwikkeling. Geen protectionisme ten aanzien van bestaande belangen, aldus Neprom.