Interview Boekblad BilthovenCentraal

In het aprilnummer van Boekblad verscheen een interview over BilthovenCentraal. Een in het oog springend Dudok pand in het centrum van Bilthoven bij het station met Bilthovense Boekhandel, MaCloud Artgallery en Infowinkel BilthovenBouwt. Concept door Platemarketing bedacht en met ondernemers verder ingevuld. Het is een succes. Het hele artikel kunt u aanvragen (eduard@platemarketing.nl)

De overweg in De Bilt is vaak dicht. Door de komst van nieuwe spoor onderdoorgangen wordt het centrum van Bilthoven stukken beter bereikbaar. Tegelijk is een visie op  het centrum van Bilthoven gemaakt. Het centrum van Bilthoven heeft drie peilers, het oude centrum, planmatig centrum De Kwinkelier en het stationsgebied. Samen vormen ze één overzichtelijk centrum. Er zijn drie dominante leefstijlen, de klassieke hoge welstand, traditionele dorpsbewoners en carrieremakende gezinnen met kinderen. Hier is met de centrumvisie op ingespeeld. Die is met ondernemers opgesteld. Bereikbaarheid en authenticiteit, in combinatie met formules die je in een recreatief hoofdcentrum verwacht.

360 graden aanpak

De focus is gericht op het economisch functioneren van het gebied. Wat is de DNA? Er volgt een analyse, een visie en een plan van aanpak met realisatie. Veel contacten met ondernemers. Beleid, ondernemersbehoeften en consumentenvraag worden samengebracht naar de onderscheidenden waarden van het centrum. Welke positie moet het gebied innemen in de markt, welke winkels zijn nodig? Hoe onderscheidt Bilthoven zich van andere centra?

Retaildesk

Via de retaildesk komen vraag en aanbod samen. Zo is ook zicht ontstaan op lokale en regionale ondernemers. Daar is in een vroeg stadium contact mee. Opvallend is dat de ambities voor het centrum van Bilthoven door ondernemers worden gedeeld. Ondernemers doen mee. Op die manier wordt de visie stap voor stap gerealiseerd.

BitlhovenCentraal

BilthovenCentraal bleek een concept dat goed past bij de DNA van het centrum, de plek en de bevolking. De bezoekersaantallen wijzen dit inmiddels ook uit. De respons van de bevolking is groot. Men vindt het centrum aantrekkelijker geworden. Ook de samenwerking tussen de ondernemers in BilthovenCentraal groeit. Doel: Een aantrekkelijk plek, waar mensen graag komen en waar boekhandel, art gallery en info winkel succes hebben.