Centrummanagement: Succesfactoren

In Bilthoven is centrummanagement en straatmanagement met succes vormgegeven. Er wordt hard gewerkt aan het Masterplan Centrum. Bij het centrummanagement hebben we gekeken naar de functie van het centrum en de lokale vraag. Een mix van klassieke hoge welstand, dorpsbewoners en carrieremakende gezinnen. Welk aanbod vraagt dat? In de visie vormen  stationsgebied, oude centrum en een planmatig deel  één centrum. Kleinschalig, toegankelijk, groen. Vervolgens zijn marktpositie, looproutes en trekkers bepaald,brancheringsbeeld gemaakt en  is het bestemmingsplan ingekleurd. De retaildesk brengt de behoeften van bestaande en nieuwe ondernemers in beeld. Succesfactoren:  Visie en praktijk onderbouwd samenbrengen.