Bestemmingsplan: Duurzame locaties vragen flexibiliteit

SfeerstijlBij de presentatie van het Koopsromenonderzoek Randstad kwam in de discussie al snel naar voren dat locaties moeten kunnen vernieuwen. De gebruikers moeten veel meer centraal staan, concludeerde de toenmalige gedeputeerde en nieuwe minister  Liesbeth Spies. Leonard Kok (directeur DSO Den Haag) benadrukte dit punt ook.  Inspelen op de veranderende vraag en de mogelijkheden van de locatie. Dit vraagt om flexibele bestemmingsplannen, met een heldere visie.